ევროპა-აზიის ინტერმოდალური ლოჯისტიკა 2023

25 აპრილი 2023

ევროპა-აზიის ინტერმოდალური ლოჯისტიკა 2023

ახალი აბრეშუმის გზის ფორმირება

25-26 აპრილი 2023

ამსტერდამი, ნიდერლანდები

ევროპა-აზიის ინტერმოდალური ლოჯისტიკა 2023: ახალი აბრეშუმის გზის ფორმირება - არის ევროპული და ევრაზიული ლოგისტიკის ექსპერტების ქსელური პლათფორმა.

დღეს ევროპის სატრანსპორტო სისტემა აქტიურად ვითარდება და ერგება ცვალებად გეოპოლიტიკურ რეალობას. ეს დინამიკა განაპირობებს ახალი სერვისების, მარშრუტებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარებას.

კონფერენციაზე წამყვანი მომხსენებლები განიხილავენ, თუ როგორ ვითარდება აზიისა და ევროპის დამაკავშირებელი შიდაევროპული ლოჯისტიკური სისტემებისა და მარშრუტების განვითარება.

ევროპა-აზიის ინტერმოდალური ლოჯისტიკა 2023